Karakterizacija površina – optička emisiona spektroskopija i masna spektroskopija sa »glowdischarge« izvorom