Molekularna fluorescentna spektroskopija

UV-Vis fluorescentni spektrometar kompaktnog dizajna (sve komponente unutar kućišta instrumenta) za mjerenje fluorescencije dinamičke ravnoteže (steadystate) i fosforescencije / kemiluminiscencije.

 • Aqualog, fluorescentni spektrometar s emisionim polikromatorom i apsorpcionim detektorom omogućava izuzetno brzo mapiranje fluorescentnog spektra za analizu obojene rastvorene organske materije u vodi (DCOM), metodom FEEM-Abs (fluorescenceexcitation-emmisionmatrix), koja predstavlja alternativu kromatografskim metodama za analizu organskih zagađivača.
 • Modularni UV-Vis-NIR fluorescentni spektrometri, najvišeg istraživačkog nivoa Hi-End, odlikuju se izuzetnom osjetljivošću i izuzetnom fleksibilnošću:
  • L i T konfiguracije s mono- i dvodisperzijskimmonokromatorima,
   • kontinuirani (CW) i pulsni izvori svjetlosti,
   • digitalni, točkasti (singlepoint) i matrični detektori,
   • mogućnost mjerenja fluorescencije dinamičke ravnoteže i fluorescentnog životnog vijeka,
   • širok asortiman dodatne opreme.

Namjenski modularni spektrometri za mjerenje fluorescentnog životnog vijeka u pikosekundnom intervalu, s metodom TCSPC (Time CorelationPhotomSingleCounting) sa širokim spektrom pulsnih izvora svjetlosti, detektora i elektronskih komponenti.


Naši partneri: Agilent Technologies i HoribaScientific

Za više detalja: www.fluorolog.com | www.quantamaster.com | www.fluoromax.com