XRF – rendgenska fluorescentna spektroskopija i LIBS – Laserska inducirana rastavljajuća spektroskopija

  • Ručni prijenosni XRF spektrometri i LIBS spektrometri za identifikaciju i analizu kemijskog sastava metala i nemetala (samo XRF)
  • Stacionarni laboratorijski ED XRF spektrometri za analizu sastava čvrstih, praškastih i tekućih uzoraka
  • XRF spektrometri za mjerenje debljine metalnih slojeva, namijenjeni za kontrolu finalnih proizvoda, kontrolu procesa proizvodnje elektroničkih tiskanih ploča, galvanskih procesa, recikliranje elektronskih uređaja i slično

Naši partneri: Oxford Instruments i HoribaScientific    http://www.horiba.com/scientific/products/x-ray-fluorescence-analysis/