Karakterizacija površina – elipsometrija

Spektroskopska elipsometrija je nedestruktivna i beskontaktna metoda karakterizacije površina, koja se temelji na mjerenju promjena u polarizaciji svjetlosnog snopa, tijekom prolaza kroz prozirne slojeve i refleksije od površine uzorka.

Koristi se za istraživanje svojstva površina, međuslojeva, tankih filmova i određivanje parametara, kao što su debljina slojeva u rasponu od 1 A do 30 mikrometra, indeks loma, koeficijent apsorpcije i hrapavost površine.


Naš partner: HoribaScientific

www.horiba.com/scientific