SEMINAR DADOLAB – SUVREMENO UZORKOVANJE EMISIJA I IMISIJA, 2. objava