Kvalitetan  i pouzdan instrument je preduvjet za uspješan rad. Prilikom odabira odgovarajućeg aparata i pribora pomoći će tim konzultanata / distributera: