Horiba NanoLog® – modularni spektrofluorometer

Horiba NanoLog® – modularni spektrofluorometer
Free

NanoLog® serija spektrofluorometara dizajnirana je posebno za istraživanja u nanotehnologiji. Bazira na provjerenoj tehnologiji FluoroLog®, detektira fluorescenco u bližem-IR području 800 do 1700 nm (opcijska višekanalna detekcija do 2 µm, jednokanalne detekcija do 3 µm) sa mogućim nadgradnjama za vidno i UV područje.

Programska oprema posebno je primjerena za evaluaciju ugljikovih nanocijevi, izvođenje kalkulacija prijenosa energije i spremanje po mjeri izraženih metoda. Cijelokupan spektar se poskenira u nekoliko milisekundama, potpun spektar emisija uzbudenog uzorka poskeniran je u nekoliko sekundama.

Kontaktirajte nas za više informacija!

Želite li znati više? Potražnja Pošalji nam poruku

Kategorije: , , , .