Horiba ParticleFinder

Horiba ParticleFinder
Free

ParticleFinder je alat za avtomatizirano lociranje, karakterizaciju i Ramansku analizu čestica. Na stotine čestica moguće je brzo locirati, odrediti njihovu veličinu i oblik te kemijsko analizirati pomoču Ramanske spektroskopije.

Programski dodatak ParticleFinder spojiv je sa svima HORIBA Raman spektrometrima opremljenima sa LabSpec 6 programskom opremom, video kamerom i motoriziranim XY stolom za uzorke. Mnoštvo aplikacija omogućuje sve od rutinskih identifikacija čestica i kontaminenata do naprednih karakterizacija polimorfizama/faza, fotoluminiscence i napetosti u materijalima.

Više o programu moguće je saznati na web starnici

Pogledajte si video o ParticleFinder programskom dodatku.

Želite li znati više? Potražnja Pošalji nam poruku

Kategorije: , .