Horiba XploRA INV

Horiba XploRA INV
Free

XploRA INV je kombinacija avtomatizacije XploRA mikroskopa i sposobnosti uzorkovanja invertnih mikroskopa posebno primjerena za zahtjevne biološke aplikacije kao što su:

  • istraživanja ćelija
  • detekciju bolesti
  • karakterizaciju reakcija ćelija ba lijekove
  • farmacevtska istraživanja aktivnosti ćelija

Možemo ga kombinirati sa AFM i TERS,  sa DuoScan multikanalnim Raman sistemom i sa 3D FCI (Fast Confocal Imaging) modulom za ultra-brzo fluorescentno slikanje.

Kontaktirajte nas za više informacija!

Želite li znati više? Potražnja Pošalji nam poruku

Kategorije: , , , .