Oxford Instruments Vulcan Expert

Oxford Instruments Vulcan Expert
Free

Vulcan je odličan alat za kontrolu kvalitete ulaznih materijala i potvrđivanje primjerenosti materijala u gotovim produktima. Vrlo je brz, što znaći, da možete velike količine materijala provjriti u vrlo kratkom vremenu. Upotreba tog spektrometra spriječit će vam miješamnje materijala i sa tim povezane negativne posljedice, kao šte je upotreba pogrešnih materijala u kritičnim aplikacijama.

Želite li znati više? Potražnja Pošalji nam poruku

Kategorije: , , .