Oxford Instruments Vulcan Smart

Oxford Instruments Vulcan Smart
Free

Vulcan je odličan alat za kontrolu kvalitete ulaznih materijala i potvrđivanje primjerenosti materijala u gotovim produktima. Vrlo je brz, što znaći, da možete velike količine materijala provjriti u vrlo kratkom vremenu. Upotreba tog spektrometra spriječit će vam miješamnje materijala i sa tim povezane negativne posljedice, kao šte je upotreba pogrešnih materijala u kritičnim aplikacijama.

Mjerač je ergonomičan i dobro uravnotežen dio opreme, koji sa lakoćom sjedne u ruku. Jer je najlakši mjerač ove sorte, iznimno je pogodan za upotrebu kod cijlodnevnih mjerenja. 
Oblikovan je za preciznost! Vama će pomoči, da s precizmnim rezultatima mjerenja dobijete na boljem ugledu kod vaših kupaca i dobavljača.

Model Smart namijenjen je svima, koji rade sa inox, nizko legiranim, alatnim i nikljevimi materijlima. Sa dodgradnjom moguće je mjeriti još Co, Cu, Pb, Sn, Ti in Zn legure.

Za mjerenje aluminija trebate mjerač Vulcan Expert.

Želite li znati više? Potražnja Pošalji nam poruku

Kategorije: , , .