Transmisijski Raman

Transmisijski Raman
Free

Dodatak za transmisijski Raman može se ugradit na večinu Horiba Raman spektrometara. Tako je omogućena cijenovno vrlo efikasna kemijska analiza mutnih uzoraka uključujući pilule i praškove.

Za razliku od klasičnog Ramana uzorak je osvijetljen sa jedne a signal se odčitava sa druge strane. Taj način nudi brzo i sigurno rješenje za analize:

  • polimorfne analize
  • strukturu in čistost prašaka
  • tvrde oblike
  • jedinstvo čestica

Kontaktirajte nas za više informacija!

Želite li znati više? Potražnja Pošalji nam poruku

Kategorije: , , , .