Showing all 2 products

Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) je tip atomske emisijske spektroskopije, koja za uzbudu upotrebljava laserski snop visoke energije. Tehnika je vrlo brza in daje rezultate v sekundama, što je idealno za velike količine materijala i brz industrijski monitoring.