Raman spektroskopija

Showing all 7 products

Raman spektroskopija je spektroskopska metoda za proučavanje vibracijskih, rotacijskih in drugih nizkofrekventnih stanja molekula, koje bazira na neelastičnom sipanju monokromatske svjetlosti lasera u vidnom i bližem UV i IR spektralnom području, rezultat interakcije je promjena energije fotona i pomak valne duljine izvorne svjetlosti v oba smjera.