Lifetime fluorescenca

Showing all 5 products

Fluorescenčni spektrometri nove serije Delta i Ultima su modularni instrumenti za mjerenje životnijh doba u pikosekundnim vremenskim intervalima, sa metodom TCSPC (Time Correlated Single Photom Counting) i opsežnim brojem pulznih svjetlosnih vira, detektora i elektronskih komponenata.