Analiza biomolekulskih interakcija

Showing all 2 products

Analiza interakcija biomolekula na principu vizualizacije površinske plazmonske rezonance (SPR) bila je najprije samo u domeni bioloških istraživanja, dok se u zadnje vrijeme ubrzano širi i na područja farmacije, analize prehrambenih proizvoda i analize ekoloških uzoraka.

Šta je SPRI – kako djeluje?

Horibina tehnologija temelji se na senzorskom čipu – optičnoj prizmi sa tankim slojem zlata, na kojega su točkasto nanešeni ligandi. Čipi su ili pripremljeni unaprijed i prilagođeni pojedinim aplikacijama ili ih možemo sa posebnim aparatom (Microspotterjem) pripremiti sami.
Zbog interakcije između molekula i liganda dođe na površini čipa do promjena, koje omogućavaju pretvaranje svjetlosne energije u površinski plazmonski val, što optički sistem instrumenta uoči kao smanjenje refleksije na mjestu pojedinačniog liganda.
Na osnovi tako dobivenog senzorgrama moguća je identifikacija, kvantifikacija i dinamičko praćenje kinetike molekulskih interakcija.

SPRi na web stranici Horiba Scientific
Članci in aplikacijski zapisi