Analizatori CS i NOH

Analizatori ugljika-sumpora i kisika-dušika-vodika u uzorcima metala i nemetala, djelujući na principu spaljivanja ili taljenja uzorka i istodobne analize razvijenih plinova metodom optičke apsorpcijske spektrometrije.

Različiti modeli Horibinih CS i NOH analizatora s različitim razinama automatizacije ispunjavaju potrebe u istraživanju materijala kao i redovite kontrole proizvoda i procesa u industrijskom okruženju.


 

Naš partner: HoribaScientific