Teledyne Tekmar Lotix TOC

Teledyne Tekmar Lotix TOC
Free

The Lotix TOC Combustion analyzer dizajniran je, da točno mjeri sadfržaj ugljika u vodenim matricama sve do ppb nivoa. Upotrebljava dokazano visoko temperaturno sagorijavanje, oksidaciju ugljika u ugljični dioksid i detekciju vrši sa novim Non-Dispersive Infrared (NDIR) detektorom.

Lotix je najbolje rješenje za otpadnu vodu, pitke i površinske vode, morsku vodu i ostale teško oksidirajuče matrice uz ekonomičnu cijenu koja odgovara vašem proračunu.

Želite li znati više? Potražnja Pošalji nam poruku

Kategorije: , , .